< >

Solel

- gratis energi som aldrig tar slut

 

Skara kommun ser positivt på installation av solenergianläggningar. Solenergi är en förnybar energikälla som kan utnyttjas till att värma vatten eller producera el. Utvecklingen går nu snabbt inom solel, batterilager och elfordon.

Det är viktigt att solenergianläggningar installeras på ett sätt som anpassas till byggnaden och områdets karaktär. På sidan Solenergi kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du skaffar en solenergianläggning.

Du har också möjlighet att anmäla dig till fördjupad rådgivning.

Solen hetare än någonsin

Med ett stadigt högt elpris under höst och vintern på grund av förra sommarens torka och dålig påfyllning i kraftverksdammar blir det allt intressantare för företag och fastighetsägare att producera sin egen energi. Har man en hög baslast kan denna täckas av solenergi mer än halva året. Dimensioneringen är viktig så man inte bygger för stort, även om man har stora takytor kanske man inte kan fylla dessa med solceller. Vid stor överproduktion säljs överskottet ut på nätet men lönsamheten är som störst när man förbrukar allt själv.

Kostanden för solcellspaneler har sjunkit sedan förra hösten då strafftullar på paneler från Kina togs bort vilket ger en lägre investeringskostnad.

Finansiering

 Vill man snabbt få upp solceller men inte har de ekonomiska förutsättningarna så finns olika typer av leasingavtal. Kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång kommer via ett avtal med Vattenfalls hyrlösning InHouselänk till annan webbplats snabbt kunna installera 20 anläggningar, vilka minskar klimatutsläppen med mellan 400 – 600 ton per år.

Två andra bolag som erbjuder olika hyrlösningar är:

Solcellsbidrag

Vill ni investera i en egenägd anläggning så finns fortfarande möjligheten att ansöka om solcellsstöd. Regeringen har i dagarna återställt av sänkningarna som gäller i nuvarande budget. Ny ersättningsnivå är 20 procent och anslagna medel ökas från 450 till 750 miljoner.

Bygglov

Sedan augusti förra året är solceller befriade från bygglov så länge de följer takets lutning. Även markanläggningar kan vara bygglovsbefriade. Skall man vinkla upp panelerna kan det bli frågan om bygglov. Det finns även känsliga områden som är undantagna från bygglovsbefrielsen. I planeringsstadiet bör man ta kontakt med bygglovsavdelningen för att se vad som gäller för just din fastighet


 

Denna sida uppdaterades 2020-06-25

Dela: