< >

Kartor och mätning

Kartor

Kommunen erbjuder olika karttjänster som kan beställas genom kommunens mätningsingenjör.

Tillfälligt nyttjande av geografisk information:

Du kan beställa digitalt kartunderlag och kartutdrag över Skara kommun. Ofta innebär det en avgift som baseras på hur mycket geografisk information som önskas och utifrån gällande taxa.

Materialet kan levereras som pxy-fil, dwg-fil, PDF-format eller utskrift.

Referenssystem:

Plan: Sweref 99 13 30

Höjd: RH 2000

Ritningsarkiv - äldre kartor och ritningar

På plan- och byggenheten hanteras och sparas en mängd kartor och ritningar. Mycket av materialet är digitalt, men det finns också på papper och mikrofilm.

Här kan du läsa om vad som finns och hur du gör din förfrågan.

Vi har bland annat:

 • Byggnadsritningar från 1800-talet och framåt
 • Baskartor
 • Ortofoton (geometrisk korrigerad flygbild från lantmäteriet)
 • Turistkartor
 • Adresskartor
 • Förrättningskartor
 • Översiktskartor
 • Plankartor
 • Ekonomiska kartor
 • Historiska kartor
 • Fotografier

Maila din förfrågan till bygg@skara.se


Denna sida uppdaterades