< >


Markanvisning

Vad innebär markanvisning i Skara?

Genom så kallad markanvisning kan kommunen fördela mark till olika intressenter inför bebyggelse av kommunal mark. Den byggherre som får markanvisningen har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken.

Är du intresserad av markanvisningar, kontakta gärna vår mark- och exploateringsingenjör för att ställa frågor. Du kan också ställa dig på vår intresselista för markanvisningar för att få löpande information om markanvisningar i Skara.

Kommande markanvisningar

 

 
Munin

Vintern 2020-2021.

3 873 BTA Bostäder

  • Detaljplan: Lagakraft vunnen
  • Ändamål: Bostäder och centrum
  • Tomtarea: 3 455 kvm
  • Högsta tillåtna BTA: 3 877 kvm
  • Maximalt våningsantal: 3 och 4 i olika delar av detaljplanen


BILDFÖRKLARING

Grönt Byggbar mark
Gult Mark som endast får bebyggas med uthus och garage
Rött Mark som inte får bebyggas

Denna sida uppdaterades 2020-11-18

Dela: