< >


Markanvisning

Vad innebär markanvisning i Skara?

Genom så kallad markanvisning kan kommunen fördela mark till olika intressenter inför bebyggelse av kommunal mark. Den byggherre som får markanvisningen har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken.

Är du intresserad av markanvisningar, kontakta gärna vår mark- och exploateringsingenjör för att ställa frågor. Du kan också ställa dig på vår intresselista för markanvisningar för att få löpande information om markanvisningar i Skara.

Aktuell markanvisning


Flygbild som visar att Sörskogen ligger söder om E20 vid Petersburg precis utanför Skara.

Sörskogen Norra Etapp 2

Våren 2021

Fastigheterna är belägna i Sörskogen vilket är Skaras senaste bostadsområde. Under 2021 kommer första etappen vara fullt utbyggt och därför byggs en ny etapp. Sörskogen är ett område med lantlig karaktär och närhet till natur och Petersburgs fritidsområde samtidigt som avståndet till centrum inte är mer än strax över 1 000 meter.

Sista dag för inlämnande av intresseanmälan: 18 mars.

Inbjudan till markanvisningPDF

Karta som visar hur området är tänkt att bebyggas med bostäder.

Markanvisningen avser följande fastigheter
Berget 1 - 5 896 kvm
Lunden 2 - 2 955 kvm
Svängen 3 - 7 162 kvm


Kommande markanvisning


Munin

Maj 2021

3 873 BTA Bostäder

  • Detaljplan: Lagakraft vunnen
  • Ändamål: Bostäder och centrum
  • Tomtarea: 3 455 kvm
  • Högsta tillåtna BTA: 3 877 kvm
  • Maximalt våningsantal: 3 och 4 i olika delar av detaljplanen

BILDFÖRKLARING

Grönt Byggbar mark
Gult Mark som endast får bebyggas med uthus och garage
Rött Mark som inte får bebyggas

Denna sida uppdaterades

Dela: