< >

Klicka på bilden för att se vilka tomter som är aktuella


Småhustomter

Skara kommun kan erbjuda lediga småhustomter i Skara, Axvall, Varnhem, Eggby och Ardala. De flesta tomter är klara att bebyggas direkt medan några först kräver fastighetsbildning och framdragning av vatten, avlopp och el.

Läs mer om våra bostadsorter i spalten till vänster.

Tomtkö

Kommunens tomter fördelas i tur och ordning till dem som anmält sig till kommunens tomtkö. Det kostar 200 kronor/år att stå i tomtkön. För att registrera dig fyller du i en anmälningsblankett och betalar in anmälningsavgiften. När vi har registrerat detta får du en plats i kön.

Läs mer om tomtköns bestämmelser

Reservera en tomt

Är du intresserad av någon av de lediga tomterna kan du, om du står i tomtkön, reservera den tomten. Det kostar inget att göra en reservation, men du kan bara välja en tomt. Kontakta oss och berätta vilken tomt det gäller så reserverar vi den åt dig.

Du får ha tomten reserverad i sex månader och under den tiden måste en bygglovsansökan lämnas in till plan- och byggenheten, på Stadshuset i Skara. Om vi inte fått in någon bygglovsansökan kommer vi göra tomten tillgänglig för alla i tomtkön igen. Om du har särskilda skäl kan reservationstiden förlängas i ytterligare sex månader. När vi fått in bygglovsansökan gäller reservationstiden så länge bygglovet är giltigt.

Nya tomter

När nya tomter släpps gäller andra regler. Information om de nya tomterna skickas ut till alla i tomtkön och läggs ut på kommunens hemsida. Under den tid som kallas annonseringstid (oftast två veckor) kan alla som står i tomtkön lämna in en intresseanmälan om att reservera en eller flera tomter. Tomterna reserveras sedan efter den ordning som intressenten har i tomtkön.

Vilka avgifter uppkommer i samband med byggnation av en bostad?

Nedan följer prisexempel för byggnation av bostadshus inom ett kommunalt bostadsområde  (avser 2022 års nivåer)

Bostadshus med garage med en byggnadsyta 200 kvm
på en tomt om 1 200 kvm

  • Tomtpris: 250 000 kr
  • Bygglovsavgift: ca 25 000 kr
  • Planavgift: ca 29 000 kr
  • Nybyggnadskarta: ca 7 200 kr
  • Grovutsättning: ca 4 300 kr
  • Finutsättning: ca 8 700 kr
  • VA-anslutning: ca 77 000 kr
  • Fiberanslutning: ca 23 500 kr
  • Elanslutning: ca 34 000 kr

Denna sida uppdaterades