< >

Matförgiftning och klagomål

 Som konsument ska du kunna lita på att de livsmedel du införskaffar är säkra och redliga. Om du misstänker att du har blivit matförgiftad av livsmedel från någon av kommunens livsmedelsanläggningar ska du omedelbart anmäla detta till miljöenheten.

Om du vill vara anonym i ditt klagomål är det viktigt att du inte lämnar några kontaktuppgifter till oss. Detta gäller även klagomål via mejl där namn framgår i mejladressen. De handlingar som inkommer till oss är offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Om du väljer att vara anonym kan vi inte nå dig för att göra eventuella kompletteringar eller återkoppla resultat av anmälan utan du måste själv höra av dig om du vill veta vad som händer i ärendet.

Det är viktigt att du anmäler en misstänkt matförgiftning till miljöenheten. Spara gärna rester av måltiden som du misstänker kan vara orsaken. Spara i kylen eller frysen. För att vi ska kunna hitta och spåra matförgiftningsbakterier så måste vi ta eventuella prover så fort som möjligt. Det är också viktigt att förhindra att smittan sprids.

Det är inte alltid lätt att hitta orsaken till problem men ju tidigare miljöenheten får kännedom om misstanken desto bättre.

Matförgiftningar beror på att man ätit mat som innehåller bakterier, parasiter, virus eller gifter. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber.

Matförgiftning är trolig orsak om fler än två personer som ätit av samma mat får ovanstående symtom. Om du misstänker att du har blivit matförgiftad kontakta närmsta vårdcentral för att få hjälp samt lämna prover för eventuell utredning.

Inkubationstid, det vill säga hur lång tid det tar innan du insjuknar, beror på typen av smitta. Symtom kan uppträda inom några timmar till ett dygn men det kan också ta flera dagar till veckor. Därför kan det vara svårt att veta när och av vad man blev smittad.

Det är bra att vara frågvis både i butik och på restaurang. Om du inte är nöjd med det du har fått eller betalat för så bör du klaga till företagaren.

Om du har klagomål på färdigförpackade livsmedel så är det bäst att ringa direkt till producenten. Telefonnummer till konsumentkontakt ska stå på förpackningen. Då brukar du få ersättning för den felaktiga varan och du hjälper företaget i deras kvalitetskontroll.

Om du är missnöjd på restaurang, klaga direkt till personalen. Ät aldrig något som inte smakar bra eller som du är tveksam till. Ibland går det att se redan i dörren på ett matställe att det inte är en bra idé att äta där.

Om du inte får gehör för dina synpunkter kan du kontakta miljöenheten. Vi gör då en utredning och behöver uppgifter om:

  • vilken livsmedelsanläggning som avses
  • orsaken till ditt klagomål
  • livsmedelsföretagarens bemötande av dina synpunkter

En restaurang eller ett café har ingen skyldighet att tillhandahålla mat som är fri från allergener. De får dock naturligtvis inte lämna vilseledande information om att en vara är fri från ett visst allergen om så inte är fallet.

Om du fått en reaktion på grund av att en matvara eller portion innehållit en allergen, vilket inte framgått från ingrediensförteckningen/informationen kan du anmäla detta genom att fylla i blanketten "Anmälan om misstänkt matförgiftning" som finns i informationsrutan till höger.

Fyll i blanketten så gott du kan eller ring/maila någon av miljöenhetens miljö- och hälsoskyddsinspektörer som jobbar med livsmedelskontroll. Vid kontroll efter en misstänkt allergireaktion kontrollerar vi verksamhetens rutiner för allergiinformation och separering

Denna sida uppdaterades