< >

Tillfällig livsmedelsverksamhet

Ibland är det svårt att avgöra om en verksamhet är ett livsmedelsföretag och ska registreras - eller alternativt godkännas - hos kontrollmyndigheten. För att räknas som livsmedelsföretag ska verksamheten ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation.

Med viss kontinuitet menas att verksamheten sker regelbundet och inte endast vid enstaka tillfällen. En viss grad av organisation kan till exempel innebära att vissa utrymmen ställs i ordning eller att man har anställd personal. Även mängden livsmedel som hanteras är av betydelse.

  • Om livsmedelsverksamhet bedrivs vid flera tillfällen, till exempel vid olika festivaler eller mässor, kan en anmälan göras för alla tillfällena på en gång. Om verksamheten sker på olika platser gör du en anmälan för en mobil anläggning.
  • Kravet på registrering eller godkännande gäller, med vissa undantag, även privatpersoner eller föreningar. Flera tillfällen kan tas med på samma anmälan.
  • Om den tillfälliga verksamheten återkommer årligen, till exempel en säsongsverksamhet, gör du lämpligen en anmälan om att verksamheten är tills vidare.
  • Tillfälliga verksamheter ska anmälas till miljöenheten senast två veckor innan verksamheten startar.
  • I vissa specifika fall behöver tillfälliga verksamheter inte registreras. Detta gäller när verksamheten bedrivs några få gånger per år och den som driver verksamheten inte är livsmedelsföretagare.
Exempel på verksamheter som inte anses vara livsmedelsföretag och därför inte behöver godkännas eller registreras:- Verksamheter där privatpersoner tillfälligt hanterar livsmedel i liten skala. Exempelvis försäljning till allmänheten vid aktiviteter som kyrkbasarer och julmarknader.- Primärproducenter som levererar små mängder primärprodukter direkt till konsument eller till detaljhandel som levererar direkt till konsument, med undantag för hönsägg som måste klassificeras i ett godkänt äggpackeri innan de levereras till detaljhandeln.- En förening som bakar bullar och säljer på en marknad vid några enstaka tillfällen, eller ett galleri som serverar mat på en vernissage

Kunskap om livsmedelshygien

Oavsett om du har en tillfällig eller permanent livsmedelsanläggning ska du alltid hantera livsmedel på ett säkert sätt. Livsmedelsföretagaren måste försäkra sig om och se till att den personal som hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Rutiner som beskriver hur hantering av livsmedel ska ske på ett säkert sätt ska finnas och vara väl kända av alla som arbetar där.

Denna sida uppdaterades