< >

Återvinningscentraler

Rödjorna är Skara kommuns återvinningscentral. 
På återvinningscentralen (ÅVC) kan du lämna:

  • grovsopor, exempelvis trasiga möbler och annan inredning,
  • trädgårdsavfall,
  • farligt avfall, exempelvis elavfall och färg,
  • metallskrot, även den gamla stekpannan,
  • mindre mängder byggavfall,
  • jord, sten och betong.

Återvinningsstationer

I alla kommunens tätorter finns dessutom återvinningsstationer. På de mindre återvinningsstationerna som är utplacerade i kommunen tas det bland annat emot mindre förpackningar i plast, metall, papp, glas och tidningar.

Trädgårdsavfall

Två gånger per år ställer Avfall & Återvinning Skaraborg ut containrar för trädgårdsavfall. 

Containrar finns utsällda på olika adresser under april och maj och under september och oktober. När Avfall & Återvinning Skaraborg ställer ut contairarna så publicerar vi en nyhet som syns på startsidan. 

Hitta din närmaste återvinningsstation Länk till annan webbplats.

ÅVC Rödjornas öppettider Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades