< >

Batterier 

Det är viktigt att återvinna batterier för att hushålla med jordens resurser och minska utsläppen av giftiga ämnen. Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Man brukar dela upp småbatterier i två grupper.

Engångsbatterier 

Engångsvarianten är de ”vanliga” lösa batterierna som du sätter i och tar ur ficklampor, fjärrkontroller, väckarklockor eller leksaker. När de är slut ska de lämnas in till återvinning i en batteriholk, återvinningscentral eller i butik.

Uppladdningsbara batterier

Uppladdningsbara batterier är de som sitter i din smartphone, surfplatta, eltandborste, borrmaskin eller kamera, till exempel. Alla prylar som går att ladda upp, helt enkelt. När batteriet inte går att ladda längre räknas hela prylen som el-skrot och ska alltså återvinnas i en miljöstuga eller på en återvinningscentral. Mindre el-prylar kan också lämnas in till butiker som säljer el-utrustning.

 Insammling av batterier

Det är El-Kretsen som står för insamling av batterier i batteriholkar runt om på återvinningsstationer i Skara kommun. Har du frågor om tömningsintervall på batterier är det El-Kretsen du ska kontakta.

El-Kretsen | (el-kretsen.se) Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades