< >

Provtagning på badvatten i sjöar

Under sommarmånaderna kontrollerar kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer badvattnet vid kommunens badplatser. Vattenprover tas vid badplatserna Flämslätt, Vingsjöbadet och Näsbadet.

För att kontrollera badvattenkvaliteten samt generera en långsiktig miljöövervakning utför Miljöenheten årligen provtagning av badvattnet varannan vecka under sommarmånaderna. Bedömningen av badvattnets tjänlighet baseras i första hand på förekomsten av bakterien Escherichia coli (E. coli) samt intestinala enterokocker. Dessa visar på förekomst av tarmbakterier som man kan bli sjuk av men är inte själva sjukdomsframkallande.

Miljöenheten kontrollerar även pH, siktdjup, temperatur, eventuell algblomning samt städning på området.

Badvattenproverna bedöms enligt följande:
• Tjänligt - det går utmärkt att bada
• Tjänligt med anmärkning – provet visar en förhöjd bakteriehalt, men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad
• Otjänligt - provet visar höga bakteriehalter, man bör avstå från bad tills dess att nya prover visar att det går att bada. Vid otjänligt resultat kommer ett omprov att tas inom kort. Samtidigt som omprov tas går miljöenheten ut med information om att man inte bör bada.

Resultaten registreras kontinuerligt på webbplatsen "Badplatsen" som är tillgänglig för allmänheten.

Badplatsen Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades