< >

Bostadsklagomål

Alla har rätt till en bra inomhusmiljö. Ibland uppstår problem, på grund av inomhusmiljön eller med störningar runtomkring.

Som hyresgäst har du ett eget ansvar att sköta lägenheten så att du inte orsakar problem, som till exempel fukt- och mögelskada eller att du spelar för hög musik. Din fastighetsägare har ett stort ansvar för hälsan för alla som bor i huset, till exempel genom att mäta radonhalten och att genomföra ventilationsmätningar.

Om du upplever att det finns brister i inomhusmiljön, som du själv inte kan åtgärda, ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Detta kan vara till exempel läckande kranar, fukt- eller mögelproblem, buller eller dålig inomhusmiljö. Om det är någon som stör bör du även kontakta den personen.

Om problemet kvarstår, trots kontakt med fastighetsägaren eller den som stör, kan du fylla i blanketten Klagomålsanmälan och skicka till miljöenheten. Du är också välkommen att höra av dig till oss för råd och information. I menyn till höger hittar du information om ärendehantering vid klagomål samt blankett för anmälan.

För att kunna handlägga din anmälan krävs:

  • att du själv först tagit kontakt med den som är ansvarig för störningen och att denne har fått möjlighet att undersöka och åtgärda problemet.
  • att miljöenheten bedömer att störningen är en hälsorisk. Exempel på det kan vara buller eller för låg temperatur i bostaden. Slitage eller boendestandard räknas inte som en hälsorisk och miljöenheten handlägger inte frågor om ersättning eller nedsättning av hyran.
  • att störningen är pågående. Miljöenheten handlägger inte klagomål på störningar som har upphört och inte heller störningar som är tillfälliga.

När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljöenheten måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning. Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

Denna sida uppdaterades