< >

Ovårdade tomter

Tomter ska hållas i vårdat skick. De ska skötas så att det inte sker olycksfall och att omgivning och trafik inte störs. Det betyder bland annat att häckar och buskar inte får skymma sikten i gatukorsningar eller vid cykelvägar. Huvudansvaret ligger i första hand på fastighetsägaren att sköta sin tomt. Plan- och byggenheten har tillsyn över detta.

Om du har synpunkter på någon annans ovårdade tomt kan du höra av dig till kommunens plan- och byggenhet.

Denna sida uppdaterades