< >

 Folköl, tobak och e-cigaretter

Försäljning av folköl eller e-cigaretter

Om du vill börja sälja folköl och/eller e-cigaretter till konsumenter ska du anmäla det innan försäljningen börjar.

Anmälan om tillstånd via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping har hand om ansökan om försäljning av tobak och tillsyn av tobak i Skara kommun. Kontakta Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping för alla frågor om tobak.

Den som säljer tobaksvaror ska ansöka hos Tillståndsenheten i samverkan som finns i Lidköpings kommun. För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsument, antingen i butik eller på distans, till exempel via internet.

Om du ska sälja till butik behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel. När du ansöker genomförs en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd kan du överklaga beslutet till domstol.

Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Man får heller inte sälja till någon annan om man misstänker att varan ska lämnas till en person som inte har fyllt 18 år. Det är den som säljer som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Vid tveksamma fall ska man begära legitimation.

Det är viktigt att veta att lagen inte ger utrymme för undantag även om förälder eller annan vårdnadshavare lämnat sitt godkännande.

Tobaksvaror som säljs till konsument får inte tillhandahållas i form av lösa cigaretter eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.

Den som säljer tobak ska utöva egentillsyn över försäljningen. För denna tillsyn ska det finnas ett skriftligt program som ska arbetas fram av den ansvarige för butiken.

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken. Detta innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till de regler som gäller och att det skapas rutiner för ålderskontroll. Kassapersonalen har personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Ta kontakt med Tillståndsenheten I Samverkani Lidköping (TiS) när du har frågor gällande tobak och E-cigaretter.

Denna sida uppdaterades