< >

Skadedjur och ohyra

Om djur och insekter ska betraktas som ohyra eller skadedjur avgörs inte av arten utan av mängden och platsen de uppträder på.

Till ohyra kan räknas mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor, kackerlackor med flera. Till skadedjur hör möss, råttor, sorkar, lämlar, kråk- och måsfåglar,samt vissa duvarter.

Skadedjur och ohyra kan skapa problem för de boende i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag.

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur. Jordabalkens kapitel 12 reglerar hyresförhållanden och ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst. En hyresvärd är skyldig att vidta åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i bostadslägenhet i sin fastighet. Denna skyldighet gäller även om hyresgästen är den som förorsakat förekomst av ohyra. 

Det finns många sätt att bekämpa ohyra. En metod, som är enkel och ingår i den dagliga rutinen, är städningen. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och så vidare, undanröjs mat- och äggläggningsplatser för många insektsarter.

Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur rekommenderas kontakt med saneringsföretag. Använd dig av det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag rekommenderar.

Skadedjur, som till exempel råttor och möss, undviks genom att fastigheten är råttsäkrad så att gnagarna inte kommer in. Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Kompostering ska ske i sådana former att råttor och möss inte kan livnära sig på matrester som komposteras.

Fåglar, som måsar och duvor, kan vid häckningstid och under uppfödning av ungar ställa till problem för boende genom störande läten. Denna period är dock en begränsad tid på året. Om det vid en fastighet uppstår större störningar av fåglar är det dock alltid fastighetsägarens ansvar att se över situationen.

Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda problem med skadedjur och ohyra.

Om du bor i lägenhet och har problem med skadedjur och ohyra ska du kontakta din hyresvärd för att få hjälp att bli av med problemet. Om du inte får gehör för dina klagomål kan du kontakta miljöenheten.

Om du är fastighetsägare så kan du vända dig till företag som som är specialiserade på skadedjursbekämpning

Denna sida uppdaterades