< >

Vedeldning

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Men det går att ändra på. Genom att elda på rätt sätt kan du bidra till att minska utsläppen med upp till 50 %, samtidigt som luften blir bättre där du bor.

Ved är en förnyelsebar råvara som rätt hanterad är både hållbar och ger mindre klimatpåverkan än fossila bränslen. Vad inte alla känner till är att vedeldning kan ge upphov till hälsofarlig rök som tillsammans med andra luftföroreningar kan orsaka dålig luftkvalitet. Hur stora utsläppen blir beror till stor del på vad och hur man eldar.

När ved brinner bildas små sotpartiklar och kolväten som i höga halter kan vara hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar är mycket små och kan ta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

Under 2011 och 2018 genomfördes luftmätningar av halterna av små partiklar i gaturummet på Skaraborgsgatan i centrala Skara. Även om halterna av små partiklar (PM10 och PM2,5) inte överskred EU:s norm, så var halterna periodvis under vår och höst ganska höga och betydligt högre än förväntat.

För att minska utsläppen från vedeldning har Skara kommun deltagit i en nationell kampanj som syftade till att sprida kunskap om vedeldning. I foldern "Tänd i toppen" finns praktiska råd om hur man bör elda för att minska luftföroreningarna. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Ansvar

Den som eldar med ved har själv ansvaret för att utsläppet av föroreningar blir så litet som möjligt. Ger din anläggning upphov till olägenhet kan miljöenheten ställa krav på hur du får elda eller förbjuda eldning.

Tänk på

 • Ta reda på vad som gäller för just ditt bostadsområde innan du installerar en anläggning.
 • Välj en modern panna med ackumulatortank eller kamin som klarar utsläppskraven.
 • Se till att din skorsten uppfyller brandsäkerhetskraven.
 • Minst en fast installerad fungerande brandvarnare ska finnas i alla byggnader som används för bostadsändamål.

Elda på rätt sätt

 • Använd din anläggning klokt och sköt den så att du minimerar brandrisken.
 • Elda endast med lagom torrt och rent träbaserat bränsle och pyrelda inte.
 • Använd alltid lagom torr ved. Försök att ha veden lagrad, kapad och klar under tak i ca 1 år.
 • Elda med full effekt och stryp inte lufttillförseln. Använd stickor och finhuggen torr ved för att snabbt få upp eld i pannan/eldstaden.

Felaktig eldning

 • Det är förbjudet att i villa elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller tryckimpregnerat trä, spånskivor och dylikt.
 • Större mängder papper bör inte eldas eftersom det bildas sotflagor som smutsar ned och kan vålla brand.
 • Felaktig eldning kan påverka hälsan för människor i den närmaste omgivningen. Tänk på att vissa människor t.ex. astmatiker kan vara mer känsliga för rökgaser än andra. 
I brochyren till höger kan du läsa mer om vad som gäller för vedeldning under rubriken "Information".


Denna sida uppdaterades