< >

Läkemedel

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel

Ska du börja sälja receptfria läkemedel? Läs detta innan du börjar!

Om du ska börja sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket. Länk till annan webbplats. Anmälningsblanketten skickas till Läkemedelsverket.

Försäljningsregler

Receptfria läkemedel får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Nikotinläkemedel får inte säljas om man kan misstänka att läkemedlet ska lämnas vidare (langas) till någon som inte fyllt 18 år. I butiken ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt om 18-årsgränsen. Om du säljer nikotinläkemedel ska det också finnas en skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.

Läkemedel måste förvaras antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. Läkemedel måste förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel.

Egenkontroll

Innan du kan påbörja försäljningen ska du skapa ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. I läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2009:20 står det vilka instruktioner egenkontrollprogrammet minst ska innehålla.

Ansvar

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken. Detta innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till de regler som gäller och att det skapas rutiner för ålderskontroll.

Denna sida uppdaterades