< >

Miljöarbete för anställda

Hållbart Skara en del av vision 2025

Självklart hållbart finns med i kommunens vision. I Skara är det självklart att vi skyddar miljön och använder energi och naturresurser på ett effektivt vis. Våra hållbara vanor gör oss till ett föredöme som stärker normer och värderingar.

Självklart hållbart

Hållbar mat på tallriken

Nästan 100 % av maten på tallrikarna i skolan och omsorgen är ekologisk och till stor del närproducerad. Köttet som serveras är till 99 % svenskt. Vi utökar också andelen vegetabiliska proteiner i maten, eftersom dessa har en längre klimatpåverkan än exempelvis kött.

Digitala möten framför möten som kräver resor

I den senaste rese- och mötespolicyn för kommunens anställda ska i första hand möten ske utan resa. För att underlätta finns digitala verktyg så som videokonferens, telefonkonferens och chattfunktioner. Om man ändå måste resa ska det ske med kollektivtrafik och i sista hand med bil. Bilresor är exemplvis nödvändiga för hemvården och bibliotekets besök på skolor.

Bilpool

Skara kommuns anställda kan låna en bil från kommunens bilpool för resor i tjänsten som kräver bil. Det sparar både pengar och miljö.

Hållbarhet ett krav i alla upphandlingar

I varje upphandling av varor eller tjänster som kommunen gör finns tuffa krav på hållbarhet.


Denna sida uppdaterades