< >

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhetlänk till annan webbplats är alla verksamheter som har utsläpp, verksamheter som stör omgivningen genom buller eller lukt och verksamheter som hanterar kemikalier eller avfall.

För sådana verksamheter finns krav på anmälan, tillstånd och egenkontroll. Kommunens miljöenhet har ansvaret för tillsynen av så kallade miljöfarliga verksamheter. Det är också till miljöenheten som anmälningar och ansökningar om tillstånd ska göras. Den som bedriver sådan här verksamhet får betala en avgift för tillsynen. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher.

Vill du ha mer information, kontakta miljöenheten

Denna sida uppdaterades 2020-05-08

Dela: