< >

Cisterner, tankar för olja m.m.

En cistern eller oljetank måste kontrolleras regelbundet. Den ska vara i ett bra skick så att den inte riskerar att läcka. Det är också viktigt att den placeras så att den inte förorenar mark eller vatten om den trots allt skulle läcka.

Om en cistern skulle läcka kan mark, grundvatten och vattendrag skadas. Du som äger cisternen är också den som blir ansvarig om man behöver sanera.

Denna sida uppdaterades

Dela: