< >

Industrier

Egenkontroll för industrier

Alla typer av industriföretag ska kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker från verksamheten.

Egenkontrollen är ett verktyg för att se till att företaget lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister, upptäcks innan de orsakar olägenheter. Dokumentationen av egenkontrollen underlättar arbetet och uppföljningen.

Denna sida uppdaterades 2018-09-14

Dela: