< >

Köldmedia

Köldmedier används i bland annat kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet och/eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC). Eftersom CFC och HCFC är ozonnedbrytande ämnen ska de enligt svenska och internationella regler fasas ut. Idag gäller generellt förbud att använda utrustning som innehåller CFC.

Operatören/verksamhetsutövaren är ansvarig för bl.a. läckagekontroll och rapportering till miljöenheten. Detta gäller även om verksamhetsutövaren inte är ägare till anläggningen.

Denna sida uppdaterades 2020-08-03

Dela: