< >

Schaktmassor och avfall

Om du ska använda schaktmassor eller annat avfall för anläggning behöver du anmäla det till kommunen eller få tillstånd från länsstyrelsen. Det som avgör om det krävs anmälan eller tillstånd är risken för förorening av mark och vatten. Om risken är liten krävs en anmälan, är risken stor krävs tillstånd. Bedömning av risken omfattar bland annat:

  • vilka typer av massor det handlar om
  • vilka föroreningar som kan finnas i massorna
  • platsens känslighet och lämplighet

Om du är osäker är det alltid bäst att kontakta kommunens miljöenhet. En anmälan ska lämnas senast sex veckor före en planerad åtgärd, blankett finns på denna sida. Avgift tas ut för handläggningen. Läs mer om tillstånd för användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål på länsstyrelsens webbsidalänk till annan webbplats.

Återanvändning av schaktmassor och annat avfall som t ex asfalt och krossad betong för anläggningsändamål är positivt ur miljösynpunkt. Det är viktigt att det används så att inte föroreningsbelastningen på den nya platsen ökar eller så att området ser skräpigt ut. Den som använder schaktmassor och annat avfall har ansvaret för att det används så att det inte påverkar miljön.

Denna sida uppdaterades 2018-10-19

Dela: