< >

Täkter, krossning eller sorteringsverk

Husbehovstäkter

Husbehovstäkt, dvs att på den egna fastigheten ta ut material för fastighetens egna behov och inte för försäljning, krävs det normalt inte tillstånd för. Det kan vara att t ex underhålla en väg eller ta ut material för ombyggnad av ett hus.

  • Om du ska öppna en täkt för hushållsbehov bör du alltid samråda med länsstyrelsen så att inga värdefulla naturmiljöer kommer till skada.
  • Om uttaget ur husbehovstäkten totalt är mer än 10 000 ton ska en anmälan göras till kommunen senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. 

Kommersiella täkter

För täkter med kommersiellt syfte ska en ansökan om tillstånd lämnas till länsstyrelsen. Läs mer om tillståndspliktiga täkter på länsstyrelsens webbsida.

Krossning eller sorteringsverk

Om du vill ställa upp ett kross- och sorteringsverk måste du i vissa fall göra en anmälan till kommunen. Anmälningsplikt för krossning och sortering av berg, naturgrus och andra jordarter gäller för anläggningar:

  • Inom områden som omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser (oftast tätorter), eller
  • Utanför sådana områden, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod

Detta gäller inte om man har ett tillstånd där det framgår att man får ställa upp kross- och sorteringsverk. Ett exempel på ett sådant tillstånd täkttillstånd.

Denna sida uppdaterades