< >

Utsläpp och föroreningar

Om du upptäcker ett utsläpp av förorenande ämnen ska du kontakta kommunens miljöenhet. Detta gäller både markägare och exploatörer. Du får inte börja gräva i ett förorenat område utan att först ha anmält detta till miljöenheten. Senast sex veckor innan grävningsarbetet ska anmälan ha inkommit.

Det alltid är den som förorenar som betalar för saneringen. Om föroreningarna härstammar från en äldre verksamhet som inte längre finns kvar kan ansvaret för att sanera hamna på fastighetsägaren. För att klargöra ansvaret görs en så kallad ansvarsutredning.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer har kunskap om var det kan finnas förorenad mark. Rapporten "Förorenade områden i Skara kommun" ger en översiktlig bild av förorenade områden i Skara.PDF

Denna sida uppdaterades 2018-10-08

Dela: