< >

Dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Det används i dryck, i matlagning och i livsmedelsproduktion. Därför är det viktigt att vattnet är rent och att det kontrolleras regelbundet. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet.

Vilka omfattas och vad innebär det?

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns krav på bland annat dricksvattnets kvalitet. Reglerna gäller inte dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än 10 kubikmeter per dag eller försörjer färre än 50 personer.

När dricksvattnet levereras som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, t.ex. en restaurang eller café med egen brunn, gäller däremot dricksvattenföreskrifterna oavsett hur mycket eller lite vatten som produceras.

Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Vad gäller för anläggningar som inte måste registreras?

Den som har eget vatten för privat bruk med mindre än 10 kubikmeter per dag eller försörjning av färre än 50 personer är helt och hållet själv ansvariga för vattnet. Miljöenheten bedriver inte tillsyn på dessa anläggningar. Dessa anläggningar har eget ansvar för sitt dricksvatten.


Denna sida uppdaterades