< >

Skydda din brunn

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet.

Vinsterna med att brunnen är registrerad och att din information är uppdaterad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
  • Att kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka, ökar om den är registrerad.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du som brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Det går utmärkt att registrera din brunn via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS. Rapportera in din brunn Länk till annan webbplats.

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet. Kanske är din brunn redan registrerad? I SGU's kartvisare hittar du i så fall informationen om brunnen. SGU:S kartvisare Länk till annan webbplats.

Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen.

Läs mer om brunnsarkivet på SGU:s hemsida Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades