Brunsbomarken detaljplan
< >

Förslag till detaljplan för Brunnsbomarken

På privat initiativ har Brunnsbomarken 7:1 och 4:3 planlagts för bostadsändamål. Planförslaget omfattar ca 4 ha mark och tillåter bostäder i 2 våningar. 

Detaljplanen har nu vunnit Laga Kraft. (20210329)

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en bostad i området kan du gå in och göra en intresseanmälan här www.brunnsbomarken.se Länk till annan webbplats..

Frågor

Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till Planarkitekt Linda Fröberg, 0511-32013

Denna sida uppdaterades