< >

Översiktsplaner

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Skara kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2005 och innehåller grunddragen för hur mark och vatten ska användas under en lång tid framöver. Det finns även fördjupningar (FÖP) av eller tillägg till översiktsplanen. Fördjupningar gäller ett mindre geografiskt område och tillägg behandlar en specifik sakfråga, exempelvis vindkraft. 

Här nedan kan du ladda ned de olika översiktsplanernas handlingar.

Ladda ned översiktsplaner

Denna sida uppdaterades

Dela: