< >

Bernstorp NV verksamhetspark

Detaljplan för Bernstorps Nordvästra verksamhetspark – norra delen (del 2)

Direkt norr om Julas centrallager har vi justerat detaljplanen för att möta den efterfrågan som finns för industrimark idag. 

Denna sida uppdaterades

Dela: