Brunsbomarken detaljplan
< >

Förslag till detaljplan för Brunnsbomarken

På privat initiativ har Brunnsbomarken 7:1 och 4:3 planlagts för bostadsändamål. Planförslaget omfattar ca 4 ha mark och tillåter bostäder i 2 våningar. Planförslaget skickas till berörda sakägare för möjlighet att lämna synpunkter. Detaljplanen presenterades för Kommunstyrelsen den 10 juni 2020 då mötet beslöt att sända planen på samråd.

Vem som helst får lämna synpunkter, men om du äger fastigheter, eller bor inom planområdet räknas du som sakägare och har rätt att överklaga en detaljplan.

Synpunkter

Synpunkter på detaljplanen ska senast 2 november 2020 ha inkommit skriftligt till

Skara kommun
Kommunstyrelsen
532 88 SKARA 

eller via e-post tilll skara.kommun@skara.se 

Från dina synpunkter ska det framgå vad det är i detaljplanen som du motsäger dig.

Frågor

Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till Planarkitekt Linda Fröberg, 0511-32013

Ladda ned handlingar (Brunnsbomarken)

Denna sida uppdaterades 2020-10-20

Dela: