Klicka på kartan för större utsnitt

< >

Kämpagården 1:1

Kommunstyrelsen har gett planenheten i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan för del av fastigheten Kämpagården 1:1. Detaljplanen syftar till att tillskapa 1-2 bostadstomter.

Detaljplanen är under framtagande.

Denna sida uppdaterades