< >

Översiktsplan för Skara kommun

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som omfattar all mark och fastigheter i kommunen och stakar ut utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna. Nu ska planen från 2005 förnyas.

Översiktsplanen hanterar all mark och fastigheter i kommunen och föreslår en markanvändning. Det kan vara att fortsätta med pågående markanvändning, t ex bostadsområde, stadskärna eller industriområde, men det kan också vara att föreslå övergripande förändringar. Till exempel kan ett skogsområde pekas ut som ett framtida industri- eller bostadsområde. 

Planen ska också ange hur centralorten Skara jämte de mindre tätorterna och landsbygden ska utvecklas.

Den nuvarande översiktplanen antogs 2005. Nu har vi inlett arbetet med att ta fram en ny plan. Tanken är att den ska vara färdig och antagen 2022 eller senast 2023. Allmänheten kommer att ha flera tillfällen att tycka till i frågan.

Efter hand kommer vi att lägga upp kartor och annan information på denna sida.


Denna sida uppdaterades 2020-08-03

Dela: