< >

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som omfattar all mark och fastigheter i kommunen och stakar ut utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna. Nu ska Skara kommuns plan från 2005 förnyas.

Översiktsplanen hanterar all mark och fastigheter i kommunen och föreslår en markanvändning. Det kan vara att fortsätta med pågående markanvändning, t ex bostadsområde, stadskärna eller industriområde, men det kan också vara att föreslå övergripande förändringar. Till exempel kan ett skogsområde pekas ut som ett framtida industri- eller bostadsområde. 

Planen ska också ange hur centralorten Skara jämte de mindre tätorterna och landsbygden ska utvecklas.

Den nuvarande översiktsplanen antogs 2005. Nu har vi inlett arbetet med att ta fram en ny plan. Tanken är att den ska vara färdig och antagen 2022 eller senast 2023. Allmänheten kommer att ha flera tillfällen att tycka till i frågan.

Processen består av stegen uppdrag och planering, samrå,, granskning och antagande

Så här ser processen ut

Medborgardialog

Vilken är din favoritplats? Var ska vi bygga bostäder? Vad behöver vi utveckla?

Lämna idéer och synpunkter på den digitala kartan fram till 30 november 2020.

Till kartan

Denna sida uppdaterades 2020-09-21

Dela: