< >

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som omfattar all mark och fastigheter i kommunen och stakar ut utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna. Nu ska Skara kommuns plan från 2005 förnyas.

Översiktsplanen hanterar all mark och fastigheter i kommunen och föreslår en markanvändning. Det kan vara att fortsätta med pågående markanvändning, t ex bostadsområde, stadskärna eller industriområde, men det kan också vara att föreslå övergripande förändringar. Till exempel kan ett skogsområde pekas ut som ett framtida industri- eller bostadsområde. 

Planen ska också ange hur centralorten Skara jämte de mindre tätorterna och landsbygden ska utvecklas.

Den nuvarande översiktsplanen antogs 2005. Nu har vi inlett arbetet med att ta fram en ny plan. Tanken är att den ska vara färdig och antagen 2022 eller senast 2023. Allmänheten kommer att ha flera tillfällen att tycka till i frågan.

Processen består av stegen uppdrag och planering, samrå,, granskning och antagande

Så här ser processen ut

Medborgardialog

Medborgardialog genomfördes under slutet av september 2020 och fram till årsskiftet 2020/2021. Då hade alla invånare möjlighet att tycka till om favoritplatser, bostadsbyggande och utveckling. Dessa förslag och synpunkter ingick sedan i arbetet med att ta fram en samrådsversion. Samrådet skedde i slutet av 2021 och början av 2022 och synpunkterna från den perioden arbetas nu in i nästa version. Granskningsperioden infaller perliminärt sommaren 2022.


Denna sida uppdaterades