< >

Skaravallen

Förslag till detaljplan för Skaravallen i Skara tätort, Västra Götalands län

Beskrivning

Kommunstyrelsen har gett Plan- och byggenheten i uppdrag att ta fram en ny detaljplan över Skaravallen för att möta beräknat framtida lokalbehov för skola och förskola. 

Antagande

Detaljplanen är överklagad till Mark och miljödomstolen i Vänersborg. Vi beräknar svar i början av sommaren. 

Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till planarkitekt Linda Fröberg, telefon 0511-320 13

Denna sida uppdaterades

Dela: