< >

Skaravallen

Förslag till detaljplan för Skaravallen i Skara tätort, Västra Götalands län

Beskrivning

Kommunstyrelsen har gett Plan- och byggenheten i uppdrag att ta fram en ny detaljplan över Skaravallen för att möta beräknat framtida lokalbehov för skola och förskola. 

Samråd

Detaljplanen presenterades för Kommunstyrelsen den 1 april 2020 då mötet beslöt att sända planen på samråd.

Vem som helst får lämna synpunkter, men om du äger fastigheter, eller bor inom planområdet räknas du som sakägare och har rätt att överklaga en detaljplan.

Synpunkter på detaljplanen ska senast måndagen den 12 maj 2020 ha inkommit skriftligt till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 SKARA eller mailas till skara.kommun@skara.se. Från dina synpunkter ska det framgå vad det är i detaljplanen som du motsäger dig.

Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till planarkitekt Linda Fröberg, telefon 0511-320 13

Denna sida uppdaterades 2020-05-06

Dela: