< >

Teglagärdet 1 och 2

Beskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde i Skara kommun i september 2019 fattades beslut om att utreda planmässiga förutsättningar för ett äldreboende inom det område som kallas Teglagärdet i centrala Skara. Ett planförslag har tagits fram vilket har varit föremål för samråd och granskning under 2020.

Planens preliminära syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för ett äldreboende med hänsyn till stadsbilden och gröna värden.

Planläggning utgår från ett så kallat utökat förfarande då området anses vara av större allmänt intresse. Beslut om antagande av detaljplanen förväntas ske under tredje kvartalet år 2020.
Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 i lydelse enligt SFS 2019:412.

 

Ladda ned handlingar för Teglagärdet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20-026-B1 Leq.pdf 294.6 kB 2020-03-16 17.01
20-026-B2 Lmax.pdf 303.7 kB 2020-03-16 17.01
20-026-Trafikbullerutredning Teglagärdet 1 Skara.pdf 108.9 kB 2020-03-16 17.01
Barnkonsekvensanalys.pdf 1.2 MB 2020-03-16 17.01
Bilaga 1 R-51-1-F01 Nutida förhållanden.pdf 1.2 MB 2020-03-16 17.01
Bilaga 2 R-51-1-F02 Framtida förhållanden.pdf 1.1 MB 2020-03-16 17.01
Bilaga 3 Flödesberäkningar.pdf 79.2 kB 2020-03-16 17.01
Dagvattenutredning Teglagärdet 1_förhandskopia.pdf 9.6 MB 2020-03-16 17.01
Grönt gestaltningsprogram.pdf 584.2 kB 2020-03-16 17.01
MBN-2015-1269_Rapport Miljöteknisk undersökning Tullportagärdet 151020 inkl. bilagor.pdf 6.6 MB 2020-03-16 17.01
Planbeskrivning Teglagärdet - Samråd.pdf 3 MB 2020-03-16 17.01
Plankarta Teglagärdet - samråd.pdf 8.3 MB 2020-03-16 17.01
Rapport_Teglagärdet_200116 - komplett rapport.pdf 11.4 MB 2020-03-16 17.01
Skuggstudie.pdf 1.7 MB 2020-03-16 17.01
Teglagärdet Skara - PM Geoteknik 20191128.pdf 2.2 MB 2020-03-16 17.01
Tillåtna höjder.pdf 555.4 kB 2020-03-16 17.01
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20-026-B1 Leq.pdf 294.6 kB 2020-07-03 12.11
20-026-B2 Lmax.pdf 303.7 kB 2020-07-03 12.11
20-026-Trafikbullerutredning Teglagärdet 1 Skara.pdf 108.9 kB 2020-07-03 12.11
Barnkonsekvensanalys.pdf 1.2 MB 2020-07-03 12.11
Bilaga 1 R-51-1-F01 Nutida förhållanden.pdf 1.2 MB 2020-07-03 12.11
Bilaga 1a - situationsplan miljötekniska markundersökningar 2015, 2017 och 2020.pdf 165.4 kB 2020-07-03 12.11
Bilaga 2 R-51-1-F02 Framtida förhållanden.pdf 1.1 MB 2020-07-03 12.11
Bilaga 2a - fältprotokoll mark.pdf 145.5 kB 2020-07-03 12.11
Bilaga 2b - fältprotokoll gv.pdf 98.5 kB 2020-07-03 12.11
Bilaga 3 Flödesberäkningar.pdf 79.2 kB 2020-07-03 12.11
Bilaga 3a - analysresultat jord.pdf 282.1 kB 2020-07-03 12.11
Bilaga 3b - analysresultat gv.pdf 150.7 kB 2020-07-03 12.11
Bilaga 4 - analysrapporter.pdf 1.9 MB 2020-07-03 12.11
Dagvattenutredning Teglagärdet 1_förhandskopia.pdf 9.6 MB 2020-07-03 12.11
Detaljplan Teglagärdet - samrådsredogörelse.pdf 447.2 kB 2020-07-03 12.11
Grönt gestaltningsprogram.pdf 584.2 kB 2020-07-03 12.11
MBN-2015-1269_Rapport Miljöteknisk undersökning Tullportagärdet 151020 inkl. bilagor.pdf 6.6 MB 2020-07-03 12.11
Missiv utskick granskning.docx 338.9 kB 2020-07-03 12.11
Planbeskrivning Teglagärdet - granskning.pdf 3.2 MB 2020-07-03 12.11
Plankarta Teglagärdet - granskning.pdf 10 MB 2020-07-03 12.12
Pm Påverkan fladdermöss Tegelgärdet.pdf 5.7 MB 2020-07-03 12.12
Rapport MMU del av Teglagärdet 1, Skara.pdf 1010.5 kB 2020-07-03 12.12
Rapport_Teglagärdet_200116 - komplett rapport.pdf 11.4 MB 2020-07-03 12.12
Skuggstudie.pdf 1.7 MB 2020-07-03 12.12
Teglagärdet Skara - PM Geoteknik 20191128.pdf 2.2 MB 2020-07-03 12.12
Teglagärdet Skara - PM Geoteknik Rev A 2020-06-12.pdf 6.2 MB 2020-07-03 12.12
Tillåtna höjder samt släntning - teglagärdet.pdf 555 kB 2020-07-03 12.12

Denna sida uppdaterades

Dela: