< >

Avfall och återvinning

I Sverige är vi i ganska bra på att källsortera och återvinna material, energi och näring ur avfallet. Men vi kan nå ännu längre genom att arbeta med att förebygga uppkomsten av avfall och i större utsträckning genom att se avfallet som resurser.

Så här vill EU att vi ska jobba för att minska avfallet:

  • Konsumera mindre, till exempel låna ett verktyg istället för att köpa ett nytt.
  • Återanvänd, skänk bort dina kläder och saker som du inte längre behöver.
  • Återvinn, vid sopsortering återvinns avfallet och blir nya varor.
  • Utvinna energi, om sopsorterat avfall inte kan återvinnas ska det förbrännas i kraftverk för att utvinna energi, avfallet omvandlas då till el och värme.
  • Deponi, det minst önskvärda alternativet. Avfall som inte kan hanteras deponeras (läggs på soptippen)

Sopsorteringsguide

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall finns anvisningar på återvinningscentralerna. Nedan finns även guider som kan hjälpa dig sortera rätt:

Sveriges avfallsportal (Sopor.nu) Länk till annan webbplats.

Återvinning

I Skara kommun finns en större återvinningscentral, Rödjorna. I alla kommunens tätorter finns dessutom återvinningsstationer. Skara kommun samarbetar med Avfall & Återvinning Skaraborg som ansvarar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen. Mer information om Avfall & Återvinning Skaraborg finns på deras hemsida.

Avfall och Återvinning Skaraborg Länk till annan webbplats.

Hitta och felanmäl återvinningsstationer Länk till annan webbplats.

Trädgårdsavfall

Två gånger per år ställer Avfall & Återvinning Skaraborg ut containrar för trädgårdsavfall. Under våren finns containrarna på plats under april och maj månader och på hösten under september och oktober månader. När contairarna ställs ut så publicerar vi en nyhet som syns på startsidan.

Avvfallsföreskrifter  och avfallsplan

I Skara kommun gäller Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) gemensamma avfallsföreskrifter från 16 januari 2023. Avfallsföreskriften beskriver hur hushållsavfall ska hanteras.

En ny avfallsplan ska utarbetas av Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) och medlemskommunerna. 

Fakturafrågor

Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) ansvarar för fakturafrågor.

Denna sida uppdaterades