< >

Djur

Att ha djur är förenat med glädje men också med ansvar. Du som djurägare ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör grannar. Ibland behöver du söka tillstånd om du ska ha djur.

Ibland behöver du tillstånd

Du behöver söka tillstånd om du vill hålla något av följande djur inom område med detaljplan:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Du ha högst fem höns utan tillstånd.Tänk på att det alltid krävs tillstånd om du ska ha tupp inom detaljplanerat område.
  • Reptil
  • Giftspindel

Ansökan om djurhållning inom område med detaljplan

Det finns också regler för de djur du får ha. En del av dem är allmänna regler som gäller alla djurägare och en del är specifika för Skara kommun.

Skara kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Inom vattenskyddsområde kan du också behöva göra en anmälan eller söka tillstånd för djurhållning. Läs mer i Länsstyrelsens föreskrifter vad som gäller för dig eller ring och fråga oss på miljöenheten

Prata med grannar om djur som stör

Båda vilda och tama djur kan ibland störa oss. Till exempel kan utekatter gå in på granntomterna och bajsa i sandlådor eller rabatter och hundar som är lämnade ensamma kan stå och skälla. Om det rör sig om din grannes djur, prata i första hand med din granne. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs.

Om djur behandlas illa

Misstänker du att ett husdjur vanvårdas eller far illa, eller stör på grund av att det blir lämnat ensam för många timmar om dagen ska du kontakta länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för djurskyddslagen.

Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruket eller djuruppfödningar samt försöksdjur.

Alla anmälningar om djur som på något sätt far illa görs till Länsstyrelsen på
telefon 010-224 50 50.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Detta gäller om du ska resa med djur

Du ska ta kontakt med Jordbruksverket om du vill veta vad som gäller vid in- eller utresa ur landet med hund, katt eller andra djur.

Resor med djur (Jordbruksverket)

Regler och ansvar

Du kan läsa mer om regler och ansvar som berör dig som djurägare på Länsstyrelsen, Jordbruksverket och polisens hemsida.

Länsstyrelsen

Jordbruksverket

Polisen


Denna sida uppdaterades