< >

Planprogram södra Skara

Samhällsbyggnadsnämnden har i april 2023 beslutat att ta fram ett planprogram för södra Skara. Planprogrammets syfte är att utreda och precisera möjligheterna till bostadsbebyggelse och attraktiva stadsrum samt gröna stråk som kopplar samman Skara när tätorten byggs ut söderut.

Mer information kommer!

Frågor om planprogrammet ställer du till planarkitekt Jonathan Naraine, 0511-320 24, jonathan.naraine@skara.se

Denna sida uppdaterades