< >

Lokalvårdsutbildning, lärling

Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskap i hygien, städteknik anpassad för olika miljöer, kunskap i kommunikation och samverkan i mötet med människor samt kännedom om ett hållbart arbete för kropp och hälsa.

I utbildningen kommer praktiska moment att varvas med teoretiska genomgångar. Utbildningen kan kombineras med svenska som andraspråk.

Kursstart: Tidigast januari 2024

Rekommenderade förkunskaper:

  • SFI D

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Städservice

100 p

Orienteringskurs service kompetens inom lokalvård

100 p

Orienteringskurs Grundläggande digital kompetens

50 p

Svenska som andraspråkStudiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigande och du kan ansöka om studiemedel via CSN från höstterminen det år du fyller 20 år. Är du under 20 år får du samma studiebidrag som i gymnasiet.

Sök utbildningen

Ansökan till våra yrkesutbildningar genom vår webbansökan.

Denna sida uppdaterades