< >

Cykla

I Skara kommun finns många vackra cykelvägar i staden, på landet och mittemellan. Sammanlagt kan du färdas på 85 km cykelväg. Se förslag på cykelturer i högerspalten. Du kan också ladda ner en cykelkarta.

Cykelkartan

Skara har ett väl utbyggt cykelvägnät både i staden och på landsbygden. Ladda ned cykelkartan för att se hur cykelvägnätet ser ut och få tips på cykelturer i kommunen. Se även utskriftvänliga beskrivningar i högerspalten.

Vintercyklist 

Skara kommun har under de senaste åren varit med i projektet Vintercyklist och syftar till att få fler att cykla året runt. En perfekt möjlighet att upptäcka cykelns fördelar även vintertid. De vintercyklister som blir antagna till projektet får dubbdäck inkl byte. I gengäld åtar sig cyklisterna att cykla till och från jobbet tre dagar i veckan under projektperioden och får varannan vecka rapportera in till kommunen hur vinterväghållningen varit.

Vintercykelprojektet 2020/2021 är avslutad. 

Felanmälan och förbättringsförslag

För felanmälan använder du enklast vår tjänst för detta på denna webbsida eller via vår app till mobilitelfoner. Hämta appen i App Store eller Google Play, ange sökord "Skara Götene".

För förbättringsförslag, använd kontaktuppgifterna på denna sida. 

Aktuella förbättringar för cyklister

 •  Förslag har inkommit från cyklisterna projektet Vintercyklist.
 • 2020 Skyltningen av cykelvägarna ses över
 • 2020 En ny cykelkarta trycks upp
 • 2019 Komplettering på gc-vägen i anslutning till förskolan Myrstacken och flerfamiljshusen på Brunsbogatan.
 • 2019 Smedtorpsgatan: gc-vägen utmed gatan 
 • 2019 byggdes cykelväg mellan Axvall och Varnhem.
 • 2019 byggdes cykelväg på Gråbrödragatan.
 • 2017 byggdes en cykelväg på Gunnar Wennerbergsgatan och Skaraborgsgatan.
 • 2016 asfalterades cykelvägen hela vägen mellan Skara och Ardala.
 • 2015 byggdes en ny cykelväg i Storsvängen, Skaraberg.
 • 2015 kom två nya cykelpumpar att installeras i Skara tätort.
 • 2014 stod cykelvägen mellan Ardala och Skara klar.

 

Skara kommuns cykelstrategi

Skara antog 2016 en kommunövergripande cykelstrategi. Tanken med cykelstrategin är att hitta och prioritera åtgärder som gör att fler väljer cykeln framför andra transportmedel. Kommunen arbetar nu efter strategins inriktning och varje år görs det åtgärder som förbättrar för cyklister.


Denna sida uppdaterades

Dela: