< >

Gator och trafik

Service och Teknik ansvarar för skötseln av gator och gång- och cykelvägar i Götene och Skara. I kommunerna finns också enskilda vägar som får bidrag för att vägarna ska hållas öppna för allmänheten.

På följande sidor kan du läsa om snöröjning och halkbekämpning, trafik och säkerhet, parker och lekplatser och hitta blanketter för att söka olika tillstånd.

  • Skara kommun har 94 kilometer vägar och gator och 45 kilometer gång- och cykelvägar som kommunen sköter.
  • Skara kommun har 265 kilometer enskilda vägar.
  • Götene kommun har 90 kilometer vägar och gator och 29 kilometer gång- och cykelvägar som kommunen sköter.
  • Götene kommun har 264 kilometer enskilda vägar.

Kontaktinformation

Mats Bäck, avdelningschef gata och park
Telefon: 0511-322 05
E-post: mats.back@skara.se

Monica Friberg, enhetschef gata och park
Telefon: 0511-328 85
E-post: monica.friberg@skara.se

Stina Ramsén, enhetschef gata och park
Telefon: 0511-322 06
E-post: stina.ramsen@skara.se

Denna sida uppdaterades