< >

Enskilda vägar

En enskild väg är en väg som inte är allmän och ansvarig för vägen kallas väghållare. Det kan till exempel var en vägsamfallighet som består av fastighetsägare längs vägen eller det kan vara en eller flera markägare.

Det finns två typer av enskilda vägar - de som får statsbidrag och de som är utan statsbidrag.

  • Enskild väg med statsbidrag - vägen hålls öppen för allmän trafik.
  • Enskild väg utan statsbidrag kan söka bidrag från kommunen.

Kommunen betalar ut bidrag till enskild väg med boende året runt för drift och underhåll. Bidraget är 1,50 kronor/vägmeter för den del som överstiger 100 meter.

Gräns för att få bidrag:

  • Tusen kronor för vägar inom Götene kommun, vilket betyder att vägsträckan ska vara minst 770 meter. (Beslut i kommunfullmäktige Götene § 40/2009).
  • Femhundra kronor för vägar inom Skara kommun, vilket betyder att vägsträckan ska vara minst 434 meter. (Beslut i kommunfullmäktige Skara § 13/2006 samt § 23/2009).

Söker du om bidrag för första gången hämtar du blankett här på sidan eller beställer via telefon.

Ansökningsblankett:

Till de väghållare som fått bidrag föregående år skickar kommunen ut blankett.

Ansökan lämnas in senast den 30 september varje år. Service & Teknik betalar ut bidraget under kvartal fyra innevarande år.

Denna sida uppdaterades