< >

Trafikregler och säkerhet

Förutom de trafikregler som styrs av lagstiftning, kan kommunen besluta om lokala bestämmelser.

Kommunen kan besluta om lokala trafikföreskrifter och tillfälliga lokala trafiksföreskrifter. Alla kommunens trafiksföreskrifter finns publicerade i Transportstyrelsens databas Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

Kontaktinformation

Mattias Ellström, trafikingenjör
Telefon: 0511-321 61
E-post: mattias.ellstrom@skara.se

Denna sida uppdaterades