< >

Klipp häcken

Du som har fastighet vid en gata har ansvar för att sikten inte är skymd av buskar och träd. På vintern har du ansvar för att ta bort snön och sanda mot halka.

Tänk på att

  • Häck och träd ska växa inom din egen tomt
  • Fotgängare och cyklister kan tvingas ut på gatan om träd och buskar är i vägen. Det ökar risken för trafikolyckor.
  • Det ska vara fri höjd för trafikanter på minst två och en halv meter på gång och cykelbana.
  • Över körbanan ska det vara fri höjd på fyra meter och 60 centimeter.
  • Det är inte tillåtet att skotta ut snö från fastigheter på gator och gång- och cykelvägar.

Denna sida uppdaterades