< >

Kollektivtrafik

I Skara kommun ombesörjs kollektivtrafiken av Västtrafik, som även ansvarar för trafiken i hela Västra Götaland på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Vill du veta mera eller lämna synpunkter?

Johannes Hukkanen är kommunens kontaktperson gentemot Västtrafik. Hans uppdrag är av strategisk art och arbetet sker för att kollektivtrafiken ska motsvara kommunens och invånarnas förväntningar så väl som möjligt. Kontakta honom om det gäller övergripande frågor eller synpunkter på kollektivtrafiken i Skara kommun.

När det gäller alla andra frågor, tex beställningar, frågor om tidtabeller, biljetter osv, är det Västrafiks kundtjänst som svarar på frågorna. Kontakta dem på tel 0771-41 43 00 eller se Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats..


Denna sida uppdaterades