< >

Säkerhet

För att det ska vara säkert för barn att leka på våra lekplatser så besiktigar Service & Teknik alla kommunala lekplatser varje år.

För varje besiktning skrivs ett protokoll där man går igenom all lekutrustning på lekplatsen. Skador och slitage förs in i protokollet liksom att man gör en bedömning av graden av slitage. Det kan vara att utrustning måste repareras innan barnen får fortsätta använda eller att den omedelbart måste tas bort, därför att den blivit så farlig.

Vill du ta del av protokollen finns de samlade på Service & Tekniks kontor, Förrådsgatan 6 i Skara.

Denna sida uppdaterades