< >

Parker och grönområden

Att vandra i en park är inte bara bra för kroppen utan också för själen. Det har visat sig i flera studier hur park och grönområden visar sig vara avstressande och läkande. Parken i tätorten är viktig och kallas ofta stadens lunga.

Lugnet och grönskan som man kan hitta i en park är viktigt för boende i samhället men även för samhällets identitet.

I Skara finns flera parker som knyts ihop genom staden som en grön lunga. Här finns det spännande växter för den som är intresserad av botanik. Det finns också utrymme för lek och motion eller för att bara sitta ner och vila en stund.

Oavsett årstid så finns det alltid något spännande att upptäcka. Kanske har magnolian slagit ut tidigt på våren i Domprosteparken, eller så kanske du har tid att stanna för att se rödekens sprakande färg på hösten?

Här kan du läsa lite om våra parker, men vill du uppleva det på riktigt, ute i naturen, så har vi en parkvandringskarta som heter "Din Guide till Skaras parker och grönområden". Du kan antingen ladda ner den eller hämta ett färdigtryckt exemplar på turistbyrån. På en vandring genom Skaras parker får du ta del av deras historia och spännande växter.

Service & Tekniks parkenhet ansvarar för skötseln av kommunens parker och grönområden inom tättbebyggt område.

Botan

Botan är Skaras mest artrika park och har en lång historia. Här finns spännande växter och en vacker örtagård. Parken används idag för det traditionella studentfirandet i Skara och är en vacker rekreationsplats.
Redan på 1740-talet fanns tankar på en botanisk trädgård i Skara, men det skulle dröja drygt 30 år innan det blev en verklighet. Peter Hernqvist som kommit tillbaks till sin hembygd efter studier i veterinärmedicin och botanik i Frankrike påbörjade arbetet år 1775 på det gamla organistgärdet i Skara. Tanken var att parken skulle användas för ungdomens rekreation och i undervisningssyfte. Hernqvist lät plantera alléer och bersåer samt uppföra ett orangeri och trädgårdsmästarbostad. Det odlades en stor mängd köks- och medicinalväxter. Områdets norra del skulle tillhöra gymnasiet och skolan och den södra veterinärinrättningen. Inte förrän 1946 skulle Skara stad komma att ta över parken. Parken har sedan 1700-talet genomgått flera förändringar stilmässigt men man kan fortfarande idag ana vart gamla alléer funnits.

Växter

Botan är Skaras mest artrika park och här finns ungefär 350 träd. Bland annat växer här gingko, katsura, kaukasisk vingnöt, himalayabjörk och näverhägg. Vid ingången möts man av en perennrabatt där det också finns en informationsskylt om parkens historia. I den västra delen, där det förr fanns en damm till vattenförsörjning, finns idag en plantering av rhododendron och azalea.

Örtagården

Lagom till Linnéåret 2007 så invigdes en helt ny örtagård i Botan. Den befinner sig i den västra delen, på den plats där parkens botaniska avdelning fanns ända fram till 1940-talet. Planteringen omges av låga hagtornshäckar och här växer bland annat nejlikrot, lin och bergmynta. En skylt finns på platsen som berättar om växterna och dess användningsomåde.

Domprosteparken och Stadsträdgården

Den här platsen har en intressant historia då det förr fanns en plantskola här. Idag består parken av flera öppna ytor som ofta används till lek och idrott. På platsen växer också ett riktigt ovanligt träd, en gulbrokig rödask.

På den plats där Kråks, Västergötlandsmuseum och Stadsträdgården befinner sig fanns mellan år 1856 till 1915 en plantskola som Skaraborgs läns trädplanteringsförening stod bakom. Föreningen bildades av major Nils Åstrand, som varje år fick hämta en viss mängd växter utan kostnad. Det är troligt att många av de träd som finns i Skara med omnejd härstammar från denna plantskola då det stämmer väl överrens med ålder på många av våra stadsträd idag. Här utbildade man också trädgårdsmästare som fick arbeta i trädgården. År 1900 blev stadsträdgården en plats för allmänheten och ett växthus uppfördes på platsen som arrenderades under lång tid av en trädgårdsmästare.

Växter

Även i den här parken finns det några intressanta träd att titta på. Här växer bland annat korkalm, sumpcypress, rödek och det mycket ovanliga trädet gulbrokig rödask.

Surbrunnsparken

Surbrunnsparken är en liten grön strimma som följer bäcken Dofsan från SLU och vidare ut till Malmgatan.
På 1600- och 1700-talet blev det populärt i Sverige med brunnsdrickning. Även Skara hade sin alldeles egna surbrunn på den här platsen. År 1752 utfärdades ett intyg om källans goda vatten och senare uppfördes också ett brunnshus samt ett badhus som stod kvar ända till förra sekelskiftet. På den plats där biskopsgården står fanns förr den vackraste trädgården i hela Skara, seminarieträdgården. Seminarieträdgården tillhörde seminariet där det utbildades lärare och lärarinnor. Trädgården användes i undervisningen och där fanns flera intressanta träd och växter. År 1906 påbörjades ett arbete med en helt svensk botanisk trädgård. Växter och frön skänktes från bland annat Alnarps trädgårdar. Större delen av trädgården försvann när Biskopsgården byggdes, men en del fruktträd från seminariets tid står kvar.

Växter

Surbrunnsparken är en ganska öppen plats med en central plantering av bokar. Utmed bäckkanten växer det flera exemplar av flikbladig klibbal.

Viktoriaparken

Viktoriaparken är en plats som bjuder in till spontanlek och motion. Här finns Viktoriasjöarna, två grävda sjöar som bryter av landskapet och är en viktig resurs för många djur.

Den största sjön i Viktoriaparken grävdes i slutet på 1800-talet. Lektor Hofling som var föreståndare för veterinärinrättningen bekostade allt själv. Det blev en populär plats för skridskoåkning och båtturer. Här fanns också tvättstugor och det var här stortvätten ägde rum bland folket i Skara. Vid Hoflings död tog kommunen över sjön och grävde ytterligare en.

Växter

Parken domineras av björk och vattenälskande träd såsom al och pil. Här finns en liten plantering av olika sorters hägg och även ett björkarboretum. Där kan man bland annat finna hängbjörk, pappersbjörk och kamtjatkabjörk.
Det var också i den här parken som de första träden till de nyfödda i Skara planterades år 2006, ett antal exemplar av skogsek. Den traditionen har sedan förts vidare varje år på olika platser runt om i Skara.

Service och tekniks parkenhet ansvarar för skötseln av kommunens parker och grönområden inom tättbebyggt område, förutom Brunnsparken i Lundsbrunn som Lundsbrunns Resort och Spa sköter.

Götene kommuns tätortsnära parker

Solbacken i Götene

En liten park med stora möjligheter, här finns Solbackens lekplats en äventyrslekplats för barn i alla åldrar. I parken finns även en del konst i form av statyer, som kan avnjutas till en kopp kaffe eller en glass.

Brunnsparken i Lundsbrunn

Brunnsparken är inte kommunal utan ägs och drivs av Kurorten i Lundsbrunn. En varm sommardag så ger de gamla bokarna svalka. Gå i parken och filosofera eller låt parken bli en del av din dagliga motionsslinga. I anslutning till parken finns möjligheter till ett fikastopp, eller varför inte ta med en picknikkorg?

Hönsätersparken i Hällekis (Dammen)

I Hällekis så ligger en damm med en hemlighet. I dammen kan man hitta grodor och salamandrar. I ett projekt i samarbete med Trafikverket och Göteborgs universitet har en speciell tunnel byggts under vägen för att grodorna och salamandrarna ska klara av att ta sig till sin lekplats tryggt och säkert.

Källby Hallar

Vid Källby hallar finns två stora runstenar, en domarring och ett gravfält. Varför inte sitta i gräset och förundras över historiens vingslag?

Kontaktinformation

Monica Friberg, enhetschef gata och park
Telefon: 0511-328 85
E-post: monica.friberg@skara.se

Stina Ramsén, enhetschef gata och park
Telefon: 0511-322 06
E-post: stina.ramsen@skara.se

Denna sida uppdaterades