< >

Örtagården i Botan

Lagom till Linnéåret 2007 så invigdes en helt ny örtagård i Botan. Den finns i den västra delen, på den plats där parkens botaniska avdelning fanns ända fram till 1940-talet. Örtagården skapades i samarbete med Uddetorp, SLU, Skaradjäknarnas förening och Veterinärhistoriska museet genom stöd av Grevillis Fond.

I örtagården finns olika medicinalväxter planterade och den omgärdas av hagtornshäckar. Här växer bland annat nejlikrot, lin och olika sorters mynta. En skylt finns på platsen som berättar om växterna och dess användningsomåde. Fågelbadet skänktes av Råbäcks stenhuggeri.

Arbetet med växterna i örtagården pågår ständigt. Växterna byts då och då ut mot härdigare sorter.

På bilderna syns bland annat lavendel, libbsticka, ålandsrot och ackleja.

Precis bakom örtagården har ett insektshotell byggts för fjärilar, bin och andra viktiga insekter.

Denna sida uppdaterades

Dela: