< >

Renhållning och snöröjning

Kommunen är ansvarig för renhållning av kommunens gator, torg och parker.

På följande sidor hittar du information om snöröjning, städning och sopning, halkbekämpning och om ditt ansvar som fastighetsägare.

Denna sida uppdaterades