< >

Yrkeslivsmässan JOBB SKARA

Skara Kommun arrangerar yrkeslivsmässan JOBB SKARA vartannat år. Senaste mässan ägde rum 18 maj 2022 i Vilanhallen. Nästa tillfälle är planerat till 2024.

På mässan visar Skaras arbetsgivare upp sig och de yrken som finns. Är du nyfiken på Skaras arbetsmarknad och yrkesliv – välkommen!

Syftet är att:
- ge ökad stolthet och kännedom om vårt lokala arbets- och näringsliv
- inspirera till kommande utbildnings- och yrkesval
- möjlighet att ställa frågor och möta yrkesgrupper
- säkra framtida bemanningar

Alla är välkomna att delta på mässan men Skaras elever i Skara i årkurs 8, 9 och gymnasieskolorna deltar på skoltid. Även elever och deltagare från Lärcentrum är inbjudna till mässan.

Utställare

Vill ni vara med och visa vilket fantastiskt näringsliv vi har? Detta är ett sätt att säkra framtida bemanningar men också att skapa stolthet och kunskap om vårt lokala näringsliv. Vi behöver veta hur många som kommer från er verksamhet och vilka yrken ni vill presentera. Vi bjuder på en enkel lunch samt trycker upp skyltar med yrket du företräder, och vill därmed också veta hur många som ska ha lunch samt ev. allergier. Vi återkommer om anmälan till mässan nästa mässa år 2024.

Gemensam hashtag

Glöm inte att använda #jobbskara när ni kommunicerar om mässan i sociala medier.


Denna sida uppdaterades