< >

Starta och driva företag

Vi hjälper dig om du vill starta företag, utveckla din verksamhet eller etablera dig i Skara.Vi finns till för att underlätta för näringslivet och undanröja tillväxthinder.

Vårt mål är ett företagsklimat i toppklass

Gröna näringar, transporter och logistik, tillverkning och besöksnäring är viktiga branscher för Skara. Här finns flera värdefulla nätverk och näringslivsföreningar. Vi arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för nya företag att etablera sig och för att de befintliga ska kunna utvecklas och växa.

Företagsbesök

Vill ni ha ett företagsbesök? Oavsett om det är digitalt eller på plats är vi intresserade att veta mer om er verksamhet. Kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Nätverksträffar

Nätverk för tillverkningsindustrin

Ett nätverk för företag inom tillverkningsindustrin i Skara. Nätverket träffas fyra gånger per år. Kontakta oss via kommunens kontaktcenter om du vill delta.

Nätverk för besöksnäring, kulturella och kreativa näringar

Ett nätverk för verksamheter inom besöksnäring, kreativa och kulturella näringar. Kontakta oss via kommunens kontaktcenter om du vill delta.

Näringslivsfrukostar för alla

Vi träffas på näringslivsfrukostar för att nätverka och utbyta idéer. Vi byter plats och tema för att beröra olika delar i vår kommun. Har du idéer på innehåll eller vill vara värd för en av våra kommande näringslivsfrukostar? Kontakta oss via kommunens kontaktcenter om du vill delta.

Aktuella träffar

30 maj Upplev Skara-träff på Herrtorps Qvarn (invajo.com) Länk till annan webbplats.

13 juni Näringslivsfrukost på Axevalla (invajo.com) Länk till annan webbplats.

 

Med reservation för ändringar av tid, datum och innehåll. 

Denna sida uppdaterades