< >

Starta och driva företag

Vi hjälper dig om du vill starta företag, utveckla din verksamhet eller etablera dig i Skara.Vi finns till för att underlätta för näringslivet och undanröja tillväxthinder.

Vårt mål är ett företagsklimat i toppklass

Gröna näringar, transporter och logistik, tillverkning och besöksnäring är viktiga branscher för Skara. Här finns flera värdefulla nätverk och näringslivsföreningar. Vi arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för nya företag att etablera sig och för att de befintliga ska kunna utvecklas och växa.

Företagsbesök

Vill ni ha ett företagsbesök? Oavsett om det är digitalt eller på plats är vi intresserade att veta mer om er verksamhet. Kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Nätverksträffar

Fastighetsföretagarnätverk

Ett nätverk för fastighetsföretagare i Skara. Nätverket träffas fyra gånger per år. Kontakta oss via kommunens kontaktcenter om du vill delta.

Nätverk för tillverkningsindustrin

Ett nätverk för företag inom tillverkningsindustrin i Skara. Nätverket träffas fyra gånger per år. Kontakta oss via kommunens kontaktcenter om du vill delta.

Upplev Skara-nätverket

Ett nätverk för verksamheter inom besöksnäring, kreativa och kulturella näringar. Kontakta oss via kommunens kontaktcenter om du vill delta.

GERDA-nätverket för företagande kvinnor

Ett nätverk för kvinnor som driver företag i Skara med omnejd. Nätverket är ett samarbete mellan Företagarna Skara, Nyföretagarcentrum och Skara kommun. Läs mer Länk till annan webbplats.

Näringslivsfrukostar för alla

Vi träffas på näringslivsfrukostar för att nätverka och utbyta idéer. Vi byter plats och tema för att beröra olika delar i vår kommun. Kontakta oss via kommunens kontaktcenter om du vill delta.

Läs vårt senaste nyhetsbrev för information om kommande träffar Länk till annan webbplats.

 

Denna sida uppdaterades